Bảng giá thuê máy photocopy Màu

GÓI BASIC

(GÓI CƠ BẢN)

1.200.000/Tháng

Định mức: 100 bản màu + 200 bản đen

Vượt trội: 200đ bản đen+ 1.000đ bản màu

Tốc độ: 25 – 30 bản/phút

Full: Copy – In – Scan

Hợp đồng: 12 tháng

Thuê Ngay

GÓI SMART

(GÓI ƯA THÍCH)

1.800.000/Tháng

Định mức: 500 bản màu 1.000 bản đen trắng

Vượt trội: 200đ bản đen 1.000đ bản màu

Tốc độ: 25 – 30 bản/phút

Full: Copy – In – Scan

Hợp đồng: 12 tháng

Thuê Ngay

GÓI PRO

(GÓI CHUYÊN NGHIỆP)

2.400.000/Tháng

Định mức: 1.000 bản màu 2.000 bản đen trắng

Vượt trội: 200đ bản đen  1.000đ bản màu

Tốc độ: 25 – 30 bản/phút

Full: Copy – In – Scan

Hợp đồng: 12 tháng

Thuê Ngay

*Giá trên chưa bao gồm VAT, báo giá là trọn gói, quý khách không cần trả thêm chi phí gì khác.