Máy photocopy Màu

Hiển thị tất cả 6 kết quả

-2%

MSP:MP-C3503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 50 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
25.500.00026.000.000
26.000.000 25.500.000
-2%

MSP:MP-C6003

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan
Tốc độ: 60 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
29.500.00030.000.000
30.000.000 29.500.000
-2%

MSP:MP-C5503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 55 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
28.500.00029.000.000
29.000.000 28.500.000
-2%

MSP:MP-C4503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 45 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
27.500.00028.000.000
28.000.000 27.500.000
-2%

MSP:MP-C3003

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 30 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
25.500.00026.000.000
26.000.000 25.500.000
-4%

MSP:MP-C2503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
25.000.00026.000.000
26.000.000 25.000.000