Máy Photocopy Ricoh

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-2%

MSP:MP-3054

Tặng kèm chân kê!

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 40 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

25.500.00026.000.000
25.500.000
-9%

MSP:MP-5002

Tặng chân kê máy !

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 50 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

20.500.00022.500.000
20.500.000
-7%

MSP:MP-4002

Tặng kèm chân kê

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 40 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

19.500.00021.000.000
19.500.000
-5%

MSP:MP-4001

Tặng chân kê máy!

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 40 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

17.500.00018.500.000
17.500.000
-8%

MSP:MP-4000

Tặng kèm chân kê máy

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 40 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

16.500.00018.000.000
16.500.000
-8%

MSP:MP-5000

Tặng kèm chân kê!

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 50 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

16.500.00018.000.000
16.500.000

MSP:MP-2851

Tặng kèm chân kê máy

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 28 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

9.090.000
9.090.000
-5%

MSP:MP-5001

Tặng kèm chân kê

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 50 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

21.000.00022.000.000
21.000.000

MSP:MP-3351

Tặng kèm chân kê

Tính năng:  Copy  Print  Scan.

Tốc độ copy: 33 tờ A4/ phút.

Khổ giấy tối đa: A3.

7.600.000
7.600.000
.
.
.
.