Máy Photocopy Ricoh

Hiển thị tất cả 10 kết quả

-9%

MSP:MP-5002

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan màu
Tốc độ: 50 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
20.500.00022.500.000
22.500.000 20.500.000

MSP:MP-4002

Tặng kèm chân kê
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
4.500.000
4.500.000

MSP:MP-4000

Tặng kèm chân kê máy
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
35.000.000
35.000.000

MSP:MP-5000

Tặng kèm chân kê
18.990.000
18.990.000

MSP:MP-2851

Tặng kèm chân kê máy
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
9.090.000
9.090.000

MSP:MP-5001

Tặng kèm chân kê
Chức năng chuẩn: Copy – In – Scan
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A6 – A3
14.800.000
14.800.000

MSP:MP-C5503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 55 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
12.100.000
12.100.000

MSP:MP-C4503

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 45 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
3.680.000
3.680.000

MSP:MP-C3003

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 30 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
4.990.000
4.990.000

MSP:FP-F30E

Tặng chân kê máy
Chức năng chuẩn:(Copy – In – Scan) màu
Tốc độ: 25 trang A4/phút
Khả năng xử lý giấy: A3 – A4 – A5
2.190.000
2.190.000